Oblastní spolek Českého červeného kříže TepliceTento rok náš spolek opět pořádal Soutěž mladých zdravotníků. Soutěž se konala 10. 5. pro I. stupeň a 13.5. pro II. stupeň základních škol na ZŠ Bílá cesta. Celkem si poměřilo síly 13 družstev. V mladší věkové kategorii zvítězilo družstvo ZŠ Bílá cesta a ve starší kategorii zvítězilo družstvo ZŠ Maršovská. Děkujeme všem účastníkům z řad...

Zbývají poslední místa na Letní tábor konaný v termínu 15.-23.7.2023. Tábor je pro děti ve věku 6-15 let. Více info zde.

Dne 13.5.2023 se náš Oblastní spolek opět podílel na každoroční akci Záchranáři v akci. Do akce byli zapojeny složky IZS, které svými ukázkami a modelovými situacemi poukazovali na bezpečnost na silnicích a důležitost poskytnutí první pomoci. Hlavní částí programu byly dvě ukázky vyproštění zraněných osob po autonehodě. Naši členové maskovali...

Náš Oblastní spolek ČČK Teplice byl požádán BESIPEM o spolupráci na projektu "Nultá hodina autoškoly". Projekt je určený pro studenty středních škol, gymnázií a středních odborných učilišť . Jeho cílem je edukace mladých začínajících řidičů. Naši členové zajišťovali jedno z pěti stanovišť s ukázkami první pomoci. 26.4.2023 proběhla akce na Střední...

Dne 3.5.2023 jsme se zapojili do akce pořádané BESIPEM se zapojením DDM Teplice - Soutěž mladých cyklistů. Tato soutěž se konala na dopravním hřišti v Teplicích a jejím cílem bylo upozornit na důležitost bezpečnosti silničního provozu. Žáci základních škol si vyzkoušeli jízdu zručnosti na jízdním kole, pravidla silničního provozu a poskytnutí první...

V termínu 14. - 19.3.2023 a v termínu 9. - 14.5.2023 proběhl na Oblastním spolku Českého červeného kříže Teplice 40-ti hodinový kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Obsahem tohoto kurzu je jak teoretická, tak praktická část. Mezi témata kurzu patří stavba a funkce těla, základy poskytování první pomoci, úrazové a neúrazové stavy,...

Za rok trvání ruské invaze na Ukrajině uskutečnil Český červený kříž 46 misí a poskytl 446 tun materiální pomoci. V terénů pomáhá přes 130 tisíc dobrovolníků. Pomoci můžete i Vy prostřednictvím veřejné finanční sbírky: č.ú. 333999/2700, v.s. 1502.

Turecko a Sýrii zasáhlo silné zemětřesení. Vyžádalo si stovky obětí, tisíce lidí je bez přístřeší. Pomoc Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce v místě můžete podpořit: 𝐐𝐑 kódem (viz foto), přes účet 𝟑𝟑𝟑𝟗𝟗𝟗/𝟐𝟕𝟎𝟎 𝐯.𝐬.𝟐𝟑𝟎𝟏, 𝐨𝐧-𝐥𝐢𝐧𝐞 www.cervenykriz.eu/chci-prispet

Kurzy Zdravotník zotavovacích akcí a Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogy se budou konat v termínech 14.-19.3. a 13. -18.6. 2023. Více informací zde.