HISTORIE

Dětská ozdravovna Bořislav
Dětská ozdravovna Bořislav
Dobrovolné sestry
Dobrovolné sestry

TEPLICKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ A HISTORIE


Na teplicku má červený kříž dlouhou tradici. Již v předválečných letech to byla největší a nejmovitější humanitární organizace. Vlastnila mnohé objekty v Bílině, Duchcově, Teplicích, Bořislavi atd. (Byly to např. jedna z budov současné hygienické stanice, první škola a ubytovna pro zdravotní sestry v Teplicích - Ruské ulici, dětská zotavovna v Bořislavi, rozlehlý objekt dětského tábora ve Vlčí hoře u Rumburka ...) Mimoto byly v majetku ČSČK v mnoha obcích vybavené stanice první pomoci, sanitní auta, nebo koňská spřežení. Činnost byla rovněž rozsáhlá: výuka zdravotních sester, obyvatelstva a to jak v poskytování první pomoci, tak v osvojování hygienických návyků a léčebně preventivní péči. Po 2. světové válce pořádal ČSČK zotavovací pobyty pro děti ve své zotavovně v Bořislavi, vyhlášené letní tábory na velmi dobré úrovní bylo cvičení tzv. zdravot. družin v závodech a bez dobrovolných sester ČSČK se neobešlo téměř žádné fotbalové utkání ani v těch nejmenších vesnicích. 


Po reorganizaci státní zdravotní správy v 60. letech 20. století byla většina majetku ČSČK převedena zdravotnictví a činnost organizace byla omezena. Z původních činností zůstalo hlavně školení první pomoci a činnost s dětmi a mládeží.

K uplatnění a plnění původního poslání ČSČK došlo až po roce 1989, kdy náš okres zavalila vlna uprchlíků a červený kříž se mohl zapojit do humanitárních akcíUprchlíci z Bosny
Uprchlíci z Bosny