DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE ALICE

Domácí zdravotní ošetřovatelská péče Alice ČČK Teplice je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči v domácím prostředí klientů již od roku 1993 prostřednictvím vysoce kvalifikovaných všeobecných a dětských sester z praxí na JIP. Zdravotní ošetřovatelskou péči poskytujeme 7 dní v týdnu 24 hodin denně na základě indikace praktického či ošetřujícího lékaře. Tato zdravotní péče je plně hrazena z fondu veřejného zdravotního pojištění.

Jakou péči poskytujeme

 • Odběry biologického materiálu
 • převazy a výplachy ran
 • aplikace inzulínu+ nácvik, včetně dětí s inzulínovými pumpami
 • aplikace injekcí a infuzí, ošetření PICC, port a CŽK
 • podání a příprava léků
 • kontroly celkového stavu+ měření krevního tlaku a pulsu
 • ošetřovatelská rehabilitace včetně nácviku čtení, použití cvič. pomůcek
 • péče o stomie, dreny, žaludeční sondy, PEG
 • zavedení močového katetru, ošetřování permanentního katetru, proplach i u mužů
 • zajištění léčebného režimu, měření TK a saturace
 • paliativní péče poskytovaná nemocným v posledních dnech jejich života s minimalizací bolesti a možností setrvat v kruhu rodiny až do konce
 • další ošetřovatelské výkony dle ordinace lékaře

Poslání a cíl naší práce

Naším cílem je poskytovat klientům odbornou zdravotní péči v jejich domácím prostředí tak, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrvávat ve svém sociálním prostředí v kruhu svých blízkých.

Tato péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění a je poskytovaná klientům v jejich vlastním sociálním prostředí.

Výhody Domácí zdravotní péče

 • zajištění primární péče ve vlastním sociálním prostředí
 • zapojení rodiny a příbuzných do aktivní péče a možnost spolurozhodování
 • omezení stresu z neznámého prostředí
 • urychlení hojení
 • pozitivní vliv na psychickou pohodu
 • eliminace nakažení nozokomiálními nákazami
 • sestry v domácí péči mají více času na své pacienty
 • významné snížení nákladů na zdravotní péči

Formy domácí péče

 • domácí hospitalizace či akutní domácí péče - akutní onemocnění v pooperačním a poúrazovém období/krátkodobě - dny až týdny
 • Dlouhodobá péče - pro chronicky nemocné, pravidelná a odborná domácí péče/ měsíce - roky
 • Preventivní domácí péče - kontroly zdravotního stavu, fyziologických funkcí a odběry biologického materiálu
 • Hospicová péče - paliativní péče, poskytovaná nemocným v pozdních dnech v kruhu rodiny

Jak naši službu objednat

 • doporučením od praktického lékaře nebo dětského lékaře
 • doporučením od lékaře při propuštění z nemocnice
 • od lékaře specialisty

Spolupracujeme s

 • praktickými lékaři pro dospělé, děti i dorost
 • Krajská zdravotní a.s.
 • odborné chirurgické ambulance
 • Mobilní hospic MNUL
 • Onkologie Krajské zdravotní a.s. v Teplicích
 • Nemocnice Duchcov
 • Nemocnice Bílina