ROZSAH ZNALOSTÍ PRO 1. STUPNĚ

Rozsah znalostí pro Mladého zdravotníka I. stupně
(1.-5. ročník základních škol)

 1. Z historie ČK,ČP, ČSČK, ČČK a M-ČČK (1 hodina)
  1. Vznik a vývoj ČK, znak ČK a jeho význam
  2. Principy ČK
  3. ČSČK, ČČK, M-ČČK - založení, úkoly dříve a dnes
  4. Soutěže hlídek mladých zdravotníků

 2. Co bychom měli vědět o svém těle (1 hodina)
  1. Buňka
  2. Kostra, svaly
  3. Dýchací a trávicí soustava
  4. Krev, krevní oběh
  5. Nervová soustava
  Vše velmi stručně, základem by měly být obrázky s popisem.
 3. Jak pomůžeme při úrazech nebo jiných příhodách (4 hodiny)
  1. Prevence úrazů
  2. Základní pravidla poskytování první pomoci pomocí standardního a improvizovaného materiálu
  3. Obsah malé zdravotnické brašny
  4. Drobná poranění : oděrky, píchnutí, řezné rány, cizí tělesa v ráně, v oku, bodnutí hmyzem, uštknutí hadem
  5. Úpal, úžeh, popáleniny, omrzliny
  6. Jednoduchá poranění pohybového ústrojí : zlomeniny (uzavřené)
  7. Život zachraňující úkony (dýchání z plic do plic, zástava silného krvácení)
  8. Telefon RZP
  U všech poranění uvedeme: příčiny, příznaky, první pomoc
 4. Obvazová technika (1 hodina)
  1. Rozdělení obvazů podle druhu a funkce
  2. Zásady při používání obvazů
  3. Obvazy: šátkové, obinadlové, náplasťové

 5. Polohování a doprava raněných (1 hodina)
  1. Doprovod s jedním a dvěma zachránci
  2. Sedadlo spojením rukou, šátkem
  3. Stabilizovaná poloha
  4. Protišoková poloha

 6. Hygiena a epidemiologie, životní prostředí (1 hodina)
  1. Osobní hygiena
  2. Nakažlivé choroby
  3. Životní prostředí - význam a ochrana