SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ 


Český červený kříž organizuje soutěže Mladých zdravotníků ve všech okresech České republiky. Soutěž je rozdělena na dvě části - pro Mladé zdravotníky I. stupně a pro Mladé zdravotníky II. stupně. Hodnocení probíhá odděleně pro tyto dvě skupiny.

Soutěž je postupová. Vítězná hlídka z okresního kola postupuje do kola regionálního. Vítězové regionálních kol si měří síly na národním kole. V některých okresech z důvodu velkého zájmu o soutěže ČČK organizuje i základní a okrsková kola.

Soutěže Mladých zdravotníků jsou určeny pro pětičlenná družstva (ve složení velitel + 4 členové). Družstva mohou do soutěže vyslat:

 • základní školy a víceletá gymnázia
 • místní skupiny ČČK
 • dětské organizace či instituce věnující se práci s dětmi a mládeží

Soutěžní družstva jsou složena ze žáků základních škol nebo víceletých gymnázií ve dvou věkových kategoriích:

 • I.stupeň: žáci ze 1. - 5. ročníku ZŠ
 • II.stupeň: žáci ze 6. - 9. ročníku ZŠ nebo žáci z věkově odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Podmínky pro účast družstva v soutěži:

 • Školou nebo jinou vysílající organizací potvrzený jmenný seznam členů družstva.
 • Soutěžní družstvo musí doprovázet osoba starší 18 let. Na místě disciplíny se zdržuje ve vzdálenosti, kterou určí rozhodčí stanoviště. Zasahování doprovázející osoby do průběhu soutěžní disciplíny je důvodem k vyloučení družstva ze soutěže.
 • Družstvo soutěží ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.
 • Každé družstvo musí být vybaveno malou zdravotnickou brašnou, která slouží k případnému ošetření zranění soutěžícího.

Termíny soutěží:

 • Základní a okrskové kolo do 30. dubna
 • Okresní kolo (obvodní) do 15. května
 • Regionální (krajské) kolo do 31. května
 • Republikové kolo do 30. června

A v čem vlastně družstva soutěží?

 • Praktické provedení první poímoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků
 • Doprava postižených
 • Obvazová technika
 • Některé nesoutěží discipliny (znalosti z dopravní výchovy, historie hnutí Červeného kříže apod.)