Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině: číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502


Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice


Provozujeme Domácí ošetřovatelskou službu Alici a sociální službu Domov se zvláštním režimem. Disponujeme také humanitární jednotkou, školíme první pomoc, zajišťujeme zdravotnické asistence a oceňujeme bezpříspěvkové dárce krve.

NAŠE ČINNOST

Pátrací služba ČČK

Pátrací služba ČČK provádí především tyto činnosti:

  • pátrání po osobách, se kterými bylo přerušeno spojení v důsledku válečných událostí, vnitřních konfliktů nebo přírodní katastrofy
  • pátrání po místě pobytu blízkých příbuzných, s nimiž byl přerušen kontakt ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů
  • zprostředkování korespondence mezi členy rozdělených rodin v případě, že v oblasti konfliktu nefungují běžné komunikační prostředky
  • získání potvrzení o době zajetí a pobytu v koncentračních táborech a na nucených pracích potřebné k uplatnění různých nároků
  • pátrání po hrobech vojáků padlých ve válečných konfliktech