ROZSAH ZNALOSTÍ PRO 2. STUPEŇ

Rozsah znalostí pro Mladého zdravotníka II. stupně
(6.-9. ročník základních škol, věkem odpovídající ročníky osmiletých gymnázií)

 1. Mezinárodní hnutí ČK a ČP (2 hodiny)
  1. Zopakování základních údajů (vznik ČK, ČSČK, ČČK, M-ČČK, osobnosti, 7 principů)
  2. Složka mezinárodního hnutí ČK
   • Mezinárodní výbor ČK
   • Mezinárodní federace společností ČK a ČP
   • Národní společnosti ČK a ČP
  3. Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly
  4. Základní mezinárodního humanitárního práva
  5. Znak ČK - jeho použití v době míru a války
  Historický vývoj ČSČK, ČČK a M-ČČK
 2. Složení a činnost lidského těla (2 hodiny)
  1. Kostra
  2. Svalstvo
  3. Krevní oběh, složení krve, dárcovství krve - význam
  4. Dýchací ústrojí
  5. Trávicí ústrojí
  6. Vylučovací ústrojí
  7. Pohlavní orgány
  8. Nervová soustava
  9. Kůže, smyslová ústrojí
  Základem by měly být obrázky s popisem a stručným výkladem funkce.
 3. Poskytování první pomoci (5 hodin)
  1. Obecné poskytování první pomoci
  2. Poranění menšího rozsahu
  3. Tepelná poranění, poleptání
  4. Poranění pohybového ústrojí
  5. Krvácení (druhy), vnější, z tělních otvorů, tlakové body, zaškrcovalo
  6. Šok, protišoková opatření
  7. Bezvědomí
  8. Zástava dechu a krevního oběhu, kardiopulmonální resuscitace
  9. Mozkolebeční poranění včetně poranění páteře
  U každé kapitoly uvedeme: příčiny, příznaky, první pomoc
 4. Obvazová technika (1 hodina)
  1. Šátkové obvazy
  2. Obinadlové obvazy
  3. Náplasťové obvazy
  4. Tlakový obvaz
  5. Zaškrcovalo
  Celkově rozšířit znalosti Mladých zdravotníků I. stupně
 5. Polohování a doprava raněných (1 hodina)
  1. Polohy: stabilizovaná, protišoková, úlevová při poranění břicha, vleže na zádech
  2. Transport: doprovod, spojení dvou rukou (drápky, šátek), Rautekův manévr, pomocí nosítek (i improvizovaně)

 6. První pomoc při hromadném neštěstí (1 hodina)
  1. Pojem "hromadné neštěstí"
  2. Rozdělení podle příčin vzniku
  3. Organizace záchranných prací
  4. Jak mohou pomáhat mladí zdravotníci

 7. Člověk a životní prostředí, člověk a společnost (1 hodina)
  1. Aktuální informace o životním prostředí
  2. Mezilidské vztahy
  3. Sexuální výchova
  4. Pohlavní choroby, prevence AIDS