2021

Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice obdržel v roce 2021 nadační příspěvek od Nadace ČEZ z programu Podpora regionů 2021 ve výši

100 000 Kč

Tento příspěvek byl určený na výměnu mechanických lůžek za elektrické pro klienty našeho sociálního zařízení - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Zajištění těchto lůžek zkvalitní ošetřovatelskou péči o klienty a poskytne klientům dostatečný komfort. Velkým přínosem je nejen pro klienty, ale i pro pečující personál.

Nadaci ČEZ moc děkujeme.2015

Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice obdržel v roce 2015 nadační příspěvek od Nadace ČEZ ve výši

51 159 Kč 

na pořízení židlí, televize a kompenzačních pomůcek pro naše sociální zařízení DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM.

Zajištění kvalitních židlí, dovybavení pokojů klientů a možnost poskytnout klientům kvalitní kompenzační pomůcky je velkou pomocí pro naši organizaci.

Nadaci ČEZ moc děkujeme.