ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Český červený kříž se výuce první pomoci intenzivně věnuje více než 90 let a jedná se o jeho tradiční činnost. Naším cílem je vyškolit mládež a širokou veřejnost v poskytování před lékařské první pomoci, a to po stránce odborné i psychické.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice nabízí výuku první pomoci pro všechny věkové skupiny.

V současné době si můžete vybrat z následujících kurzů první pomoci, všechny probíhají v souladu se Standardy první pomoci:


  1. Školení první pomoci pro zaměstnance
  2. Základy první pomoci
  3. Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
  4. Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)
  5. Doškolovací kurz

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogy 

Ve všední dny je kurz vždy od 15 hod, víkendové dny celodenně. Pokrývá problematiku zdravotnické činnosti na hromadných akcích. Kurz není zaměřen pouze na první pomoc, ale i na hygienické a organizační aspekty pořádání hromadných akcí atd. Pouze pro zájemce starší 18 let Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka: Zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty Škol v přírodě organizovaných orgány resortu školství Při pořádání hromadných společenských a sportovních akcích Kurz je akreditovaný MŠMT ČR Po absolvování obdrží osvědčení a průkaz 

 Platnost: na dobu neurčitou 

 Délka: 40 hodin 

 Cena: 3 300 Kč


Zdravotník zotavovacích akcí

Ve všední dny je kurz vždy od 15 hod, víkendové dny celodenně.
Pokrývá problematiku zdravotnické činnosti na hromadných akcích. Kurz není zaměřen pouze na první pomoc, ale i na hygienické a organizační aspekty pořádání hromadných akcí atd.
Pouze pro zájemce starší 18 let
Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka:
Zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty
Škol v přírodě organizovaných orgány resortu školství
Při pořádání hromadných společenských a sportovních akcích
Po absolvování obdrží osvědčení a průkaz
Platnost: 4 roky
Délka: 40 hodin 

 Cena: 3 300 Kč


Místo konání: OS ČČK Teplice, Jiřího Wolkera 1248/2, 1. patro (školící místnost)
Další podrobné informace či možnost přihlášení se - na tel. čísle:
OS ČČK Teplice - 417 534 350 nebo Bc.Tyburcová Hana, tel. 777 294 461