DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Základní poskytované služby

Ubytování

V Domově se zvláštním režimem nabízíme ubytování ve vybavených dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Snažíme se, aby zařízení pokoje odpovídalo vkusu a zvyklostem obyvatelů, kteří v něm bydlí. Uživatelé si mohou dotvořit své prostředí vlastními obrázky, fotografiemi a dalšími drobnostmi. Každý pokoj je vybaven také televizí. V pokoji je umyvadlo, toalety jsou společné na patře zařízení. Koupelny jsou bezbariérové a společné na patře zařízení. Úklid pokojů je prováděn jedenkrát denně, v případě potřeby častěji tak, aby nebylo narušováno soukromí uživatelů. Prádlo uživatelů je v rámci základních služeb práno v prádelně zajišťující tuto službu pro naše zařízení.

Stravování

Běžné a dietní stravování (včetně diabetické stravy) připravuje kvalifikovaný a odborný personál jídelny dodávající tuto stravu do našeho zařízení za dodržování daných hygienických podmínek. Dietní strava je určována ošetřujícím lékařem. Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal zdravé výživě. Nemalý zřetel je brán na požadavky uživatelů, strava odpovídá domácí kuchyni. Uživatelé mohou projevit svá přání a dle možností je jim vyhověno. Samozřejmostí je pitný režim, ohřev jídla v případě pozdního příchodu či potravinový balíček v případě odchodu mimo zařízení (pokud strava není předem odhlášena).

Sociální péče

Před nástupem do Domova seznámí sociální pracovnice nového zájemce o umístění a jeho rodinu s celým Domovem a s potřebnými informacemi, takže již nenastupuje do zcela cizího prostředí. Dále jej provází při nástupu i během celého pobytu. Každý všední den je možné se na ni obracet v případě nějakých problémů či nejasností.

Aktivizace

Obyvatelé se mohou dle svých zájmů a přání zapojit do aktivit (výtvarná činnost, společenské hry, muzikoterapie, společenské hry, procvičování kognitivních a motorických funkcí ap.), využít služby jako je nákup či výběr knih z městské knihovny.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytována každému uživateli dle jeho potřeb, minimálně v rozsahu stanoveném výši jemu přiznaného Příspěvku na péči, z kterého je hrazena. Pečovatelskou službu poskytují v Domově pracovníci v sociálních službách. Jednotlivé úkony péče se mohou dle individuálních potřeb uživatele, příp. dle jeho aktuálního stavu lišit či prolínat. Jedná se o služby zejména v oblasti hygienického a stravovacího režimu v Domově.

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je poskytována registrovanými zdravotními sestrami, které postupují podle ošetřovatelského plánu stanoveného ošetřujícím lékařem. Ošetřovatelská péče se zaměřuje na zdravotní stav uživatele a zahrnuje činnosti typu: podávání léků, měření tlaku a teploty, péče o vývody, aplikace insulinu, aplikace injekcí a ostatních léčiv, sledování vyprazdňování, speciální ošetřovatelská péče v rámci prevence vzniku proleženin, ošetření drobných poranění apod.

Lékařská péče

Lékařská péče je zajišťována externě spolupracujícím praktickým lékařem. Na lékařské kontoly u specializovaných lékařů např. diabetolog, ortoped, psychiatr, neurolog apod. může uživatel využít odvozu vozem našeho zařízení v rámci fakultativní činnosti hrazené dle aktuálního ceníku fakultativních služeb.

Rehabilitace

Skupinové rehabilitační cvičení probíhá ve všední dny, zároveň se rehabilitační pracovnice starají o individuální cvičení s uživateli Domova. S každým uživatelem se cvičí podle jeho momentální potřeby a samozřejmě podle možností. Na základě ordinace lékaře je uživatelům také poskytována odborná rehabilitace zajištěná kvalifikovaným personálem.

Základní informace

Domov se zvláštním režimem sídlí v budově Oblastního spolku Českého červeného kříže Teplice, Jiřího Wokera 1248/2, v přízemí této budovy. Kapacita zařízení je 12 lůžek.

V Domově se zvláštním režimem poskytujeme pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim je při poskytování služby přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Věková struktura našich uživatelů

 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

V našem Domově podporujeme uživatele v tom, aby vedli důstojný, příjemný a podle jejich přání a možností i aktivní život, který již nemohou trávit ve svém domácím prostředí. Kromě zajištění základních životních potřeb - jako je jídlo, ubytování, čisté prostředí, lékařské a ošetřovatelské služby - se snažíme, aby místo, kde naši uživatelé žijí, bylo vlídné, příjemné a co nejvíce se podobalo opravdovému domovu. Nabízíme mnoho skupinových a individuálních aktivit, do kterých mají všichni uživatelé možnost se zapojit. Uživatelům je poskytována potřebná zdravotní, rehabilitační a sociální péče a zapojení do aktivit v rámci Domova i mimo něj. Snažíme se podporovat uživatele v soběstačnosti a běžném způsobu života.

Službu nelze poskytnout:

 • osobám vyžadující ústavní zdravotní péči

Podmínky pro poskytnutí služby

 • volná kapacita
 • vhodná cílová skupina
 • zařízení poskytuje služby, o které zájemce žádá

Zásady poskytování služby

 • poskytování služby podle individuálních potřeb
 • respektování a dodržování základních lidských práv
 • respektovat vůli uživatele, jeho důstojnost, soukromí
 • respektovat individuálních možnosti a schopnosti uživatele
 • respektovat jedinečnou hodnotu a důležitost člověka
 • garantovat zabezpečení ochrany osobních dat
 • průběžným vzděláváním pracovníků zkvalitňovat poskytování služeb
 • poskytovat péči profesionálním pracovníkemFINANČNÍ DAR

Český červený kříž Praha, zastoupený ředitelem úřadu Mgr. Karolem Čukanem, poskytl našemu Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Teplice finanční dar ve výši 505.000,- Kč. Částka byla určena pro naši sociální službu – Domov se zvláštním režimem v Teplicích, zařízení pro klienty s Alsheimerovou chorobou, stařeckou demencí a demencí různého typu.

Tento dar byl využit na zakoupení dvanácti nočních stolků s jídelní deskou a čtyř elektricky ovladatelných polohovacích lůžek s laterálním náklonem. Lůžka umožňují polohování klienta na bok s vynaložením minimální fyzické námahy a za přítomnosti pouze jedné ošetřující osoby, usnadňují změnu polohy klienta, hygienu a jsou rovněž účinným prostředkem při komplikacích s respiračním onemocněním.

Za tento finanční dar moc děkujeme. 


Akce konané v Domově se zvláštním režimem


Vystoupení pěveckého sboru

Dne 20.12.2023 se konalo v našem zařízení vystoupení školního pěveckého sboru Jazykové školičky Step by Step Teplice. Děti si za pomocí svých učitelek přichystaly pro naše klientky vystoupení z několika vánočních písní. Vystoupení se zúčastnily klientky našeho zařízení a jejich blízcí. Dětičkám z jazykové školy moc děkujeme. 

Vystoupení ZŠ Bílá cesta

Dne 13.12.2023 se konalo v našem zařízení vystoupení školního pěveckého sboru ZŠ Bílá cesta. Vystoupení pěveckého sboru se neslo ve vánoční atmosféře. Vystoupení se zúčastnily klientky našeho zařízení. Vystoupení se klientkách moc líbilo a pěveckému sboru moc děkujeme. 


Vánoční večírek

Dne 7.12.2023 se konalo v našem zařízení v Domově se zvláštním režimem vystoupení hudebního dua – "Martin a Jirka", kteří opět přijali pozvání a připravili pro všechny zúčastněné krásné vánoční vystoupení a zahájili tak vánoční atmosféru v našem Domově.

Vystoupení bylo pořádané za podpory společnosti Coca-Cola pro klientky DOP Alice a Domova se zvláštním režimem v Teplicích. Děkujeme. 


Den seniorů

Dne 1.10.2023 se v našem zařízení konal ¨¨ ¨ Den Seniorů¨¨   . I tentokráte šlo o zahradní akci s poslechem hudby, občerstvením a dobrou atmosférou. 


Na poslední chvíli

20.8.2023 se u nás konal koncert country skupiny " Na poslední chvíli " . Bylo to opět přijemné odpoledne s poslechem nejznámějších country hitů, tance a dobrého jídla. Zábavu si užili klienti, jejich blízcí i zaměstnanci. 


Zahradní party

7.7.2023 se u nás v Domově konala Zahradní party pro klienty a jejich blízké. O zábavu se postarala hudební skupina Alibi. Jednalo se o příjemné odpoledne plné dobrého jídla, příjemné atmosféry a dobré hudby.