Oblastní spolek Českého červeného kříže TepliceI tento rok již tradičně pořádáme Letní dětský tábor na téme Český červený kříž. Neváhejte se přihlásit.

24. června uplyne 165 let od bitvy u Solferina, která se stala impulsem k založení Červeného kříže a zásadní změně nahlížení na ochranu obětí ozbrojených konfliktů.