ZEMĚTŘESENÍ V AFGHÁNISTÁNU

16.10.2023

Zemětřesení v Afghánistánu zasáhlo tisíce lidí, kteří nyní potřebují naši pomoc. Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce okamžitě reagovalo na tuto událost a přímo na místě poskytuje pomoc zasaženým, a to společně s týmy Afgánského červeného půlměsíce. Toto zemětřesení je pro Afghánistán, který se již nyní potýká s jednou z nejvážnějších humanitárních krizí na světě, ještě větší tragédií. Téměř 29 milionů lidí potřebuje naléhavou pomoc. Zemětřesení v Herátu je pro obyvatele, kteří již předtím čelili desetiletím konfliktů, velkému suchu, záplavám a extrémním ekonomickým potížím, obrovskou ranou.Po celém světě nyní probíhá mnoho krizí, ale na Afghánistán nelze zapomenout. Přestože katastrofa postihla pouze jednu provincii země, rozsah humanitárních potřeb bude značný a bude třeba velmi širokého humanitárního úsilí. 

Pomoci však můžete i vy! A to přímo skrze naši sbírku: 

Děkujeme za vaši podporu a soucit.