Zdravotník zotavovacích akcí

29.03.2023

V termínu 14. - 19.3.2023  a v termínu 9. - 14.5.2023 proběhl na Oblastním spolku Českého červeného kříže Teplice 40-ti hodinový kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Obsahem tohoto kurzu je jak teoretická, tak praktická část. Mezi témata kurzu patří stavba a funkce těla, základy poskytování první pomoci, úrazové a neúrazové stavy, resuscitace, obvazová technika, polohování a transport raněných, péče o nemocné, základy ze zdravotní dokumentace a práce zdravotníka zotavovací akce. Lektoři se snažili zpestřovat celou výuku praktickými ukázkami a nácvikem. Zajímavou částí byl pro účastníky také nácvik záchrany tonoucího, pro který byly, v rámci spolupráce s Plaveckou halou v Teplicích, zamluveny dvě plavecké dráhy na nácvik technik záchrany a manipulace s tonoucím. Další neméně zajímavou částí bylo jedno odpoledne plné modelových situací, při kterých měli účastníci možnost vyzkoušet si péči o zraněné a jejich ošetřování v praxi. Modelové situace byly, díky našim lektorům, kteří jsou zároveň maskéry, opravdu věrohodné. Děkujeme všem účastníkům tohoto kurzu. Věříme, že jste si kurz opravdu užili. S vašim přispěním se kurz stal akcí nejen naučnou, ale i zábavnou.