ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ

21.03.2024

Dne 16.3.2024 byl Oblastní spolek ČČK Teplice součástí akce s názvem ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ 2024 pořádané v Rodinném centru Pampalánie v Ústí nad Labem.

Projekt ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky byl zaměřený na prevenci zdravého rodičovství. Účastníci této akce se mohli zábavnou formou vzdělávat v tématech – zdravá rodina, zdravý životní styl, správný vývoj dítěte a zdravotní osvěta.

OS ČČK Teplice zajistil na této akci interaktivní a zajímavé ukázky poskytování předlékařské první pomoci s využitím resuscitačních figurín určených pro nácvik resuscitace u dospělých i dětí včetně použití AED. Další činností bylo zajištění komentovaných ukázek první pomoci, poradenství v oblasti první pomoci, dětské soutěže o ceny a ukázky maskování zranění a úrazů.