Soutěž mladých cyklistů

17.05.2023

Dne 3.5.2023 jsme se zapojili do akce pořádané BESIPEM  se zapojením DDM Teplice  -  Soutěž mladých cyklistů. Tato soutěž se konala na dopravním hřišti v Teplicích a jejím cílem bylo upozornit na důležitost bezpečnosti silničního provozu. Žáci základních škol si vyzkoušeli jízdu zručnosti na jízdním kole, pravidla silničního provozu a poskytnutí první pomoci. Pro reálnost situace členové našeho Oblastního spolku maskovali na figurantech úrazy, které měli za úkol žáci správně ošetřit. Dalším úkolem bylo rozpoznání potřeby resuscitace a její správné provedení.