Český červený kříž na Ukrajině

24.02.2023

Za rok trvání ruské invaze na Ukrajině uskutečnil Český červený kříž 46 misí a  poskytl 446 tun materiální pomoci. V terénů pomáhá přes 130 tisíc dobrovolníků. Pomoci můžete i Vy prostřednictvím veřejné finanční sbírky: č.ú. 333999/2700, v.s. 1502.