BLESK ORDINACE TEPLICE

05.10.2022

Dne 5. 10. 2022 se konala v Teplicích na Náměstí Svobody od 12:00 do 18:00 hodin akce nazvaná Blesk ordinace Teplice. Akce proběhla ve spolupráci s Krajskou zdravotní a.s. a měla za účel rozšířit povědomí o důležitosti zdravotní prevence.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice na této akci zajišťoval zdravotní dozor a poskytoval veřejnosti ukázky první pomoci včetně nácviku resuscitace. Návštěvníci měli možnost si na našem stanovišti vyzkoušet resuscitaci na připravených figurínách s odborným výkladem. Členové Oblastního spolku Českého červeného kříže Teplice předvedli na pódiu dvě vystoupení týkající se základů první pomoci a ošetření otevřené zlomeniny, včetně maskování zranění.