105 let Československého a Českého červeného kříže

06.02.2024

Dnes, 6. února 2024, slavíme 105 let Československého a Českého červeného kříže. Ve stejný den před sto pěti lety prezident republiky Tomáš G. Masaryk vyslovil souhlas se založením národní společnosti Červeného kříže v nové republice a současně do funkce předsedkyně Československého červeného kříže (ČSČK) jmenoval Alici Masarykovou. Organizace se svým širokým záběrem stala nezbytným pilířem poskytování pomoci a solidarity doma i za hranicemi. Dnes má Červený kříž v České republice 15 tisíc členů a dobrovolníků. Oslavy 105 let provází slogan Už 105 let nečekáme, až pomůže Někdo jiný.

Ačkoli Červený kříž působí na našem území již od roku 1868, teprve vznik republiky Československé jako suverénního státu umožnil vznik ČSČK jako samostatné národní společnosti. ČSČK tak byl chápán jako jeden z atributů československé státnosti. Těšil se široké podpoře československé veřejnosti, pro kterou realizoval široký sociální a zdravotní program. Spolu s Československem zažíval ČSČK nejen vzestupy, ale také pády.

Český červený kříž vznikl z ČSČK po rozdělení Československa v r. 1993. Navazuje na tradice ČSČK a snaží se stejně jako on vyvíjet sociální, zdravotnické a humanitární aktivity ve prospěch našeho obyvatelstva (příjemci naší pomoci a služeb se ročně počítají na statisíce), učit laiky dovednosti poskytovat první pomoc (ročně je jich na padesát tisíc), oceňovat bezpříspěvkové dárce krve a propagovat dárcovství (ročně se tak setkáme s třemi desítkami tisíc vícenásobných dárců nejcennější tekutiny), pořádá ale také třeba ozdravné pobyty pro děti a seniory či šíří znalost humanitárního práva. V neposlední řadě poskytuje humanitární pomoc při katastrofách včetně psychosociální podpory. Nezapomínáme ani na trpící v zahraničí – svou pomoc poslal již do více než čtyř desítek zemí světa, do mnohých opakovaně, v posledních letech zejména na Ukrajinu, do Sýrie, ale také do Nepálu.

Není to tak dávno, co jsme všichni v ČČK s hrdostí oslavili 100 let. Století plné pomoci potřebným. Posledních pět let však patřilo k těm velmi intenzívním - pomáhali jsme všichni v situacích, které mnozí z nás dosud nezažili. Například pandemie Covid-19, která přinesla mnohá omezení i nové potřeby, tornádo na jižní Moravě nebo válka na Ukrajině připomínající temnější kapitoly evropských dějin. Pomáháte všude, kde je to potřeba: v sociální tísni, v osvětě i vzdělávání, v dárcovství krve, v místech zasažených válkou nebo přírodní či humanitární katastrofou. Věřím, že 105 let od založení naší organizace bude pro nás všechny v ČČK impulsem k dalšímu rozvoji našich humanitárních činností a pro naši veřejnost impulsem k další podpoře.

Uplynulo 105 let, doba, za níž se svět změnil téměř k nepoznání, politické, hospodářské i bezpečnostní prostředí je dnes zcela jiné. Na tyto změny musel a dovedl reagovat také "náš" Červený kříž. Naše poslání je ale stále stejné - předcházet nebo alespoň zmírňovat lidské utrpení. Činíme tak nestranně, neutrálně a nezávisle, vedeni pouze snahou pomoci s ohledem na potřebu trpícího. To nás spojuje s ostatními 191 národními společnostmi Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce působícího všude na světě.