MENU
ADMINISTRACE
 
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM


OZNÁMENÍ
Na základě nařízení MZ ČR ze dne 21. 5. 2021 dle zákona
č. 258/2000 Sb. oznamujeme, že od 24. 5. 2021
jsou v našem Domově se zvláštním režimem
OMEZENY NÁVŠTĚVY UŽIVATELŮ
Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že se osoba navštěvující uživatele podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem.

Požadavek se nevztahuje na osoby, které:

  1. absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  2. nejdéle 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19, doloží o tom doklad, uplynula jejich doba izolace a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
  3. byly očkovány proti onemocnění COVID-19, a doloží, že:
    • od aplikace první dávky očkovací látky (v případě dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
    • od aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za použití ochranného prostředku dýchacích cest, kterým je respirátor (např. FFP2, KN 95) a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele, mezi které i nadále patří telefonické objednávání termínu návštěvy.


Pokračovat na stránky domova